Mjesečni arhivi: lipanj 2021.

SKUPŠTINA ZAJEDNICE UGOSTITELJSKO – TURISTIČKIH ŠKOLA

Sukladno čl.18.Statuta Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske sazivam

SKUPŠTINU ZAJEDNICE UGOSTITELJSKO- TURISTIČKIH ŠKOLA

koja će se održati  u petak 9.7.2021. s početkom u 13 sati u Poreču, hotel „Materada“ Plava Laguna, na adresi Materada 35 s početkom u 13 sati

Pozivam članove Skupštine da nazoče sjednici i predlažem slijedeći

                                          DNEVNI RED: 

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine ZUTŠ održane 12.7.2021. u Opatiji
 3. Izbor radnih tijela:
 4. Radnog predsjedništva (3 člana)
 5. Zapisničara
 6. Dva ovjerovitelja zapisnika
 7. Varifikacijske komisije
 8. Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini
 9. Izvješće Nadzornog odbora za 2020 god.
 10. Izvješće o radu ZUTŠ u proteklom razdoblju – predsjednica, voditelji SMP-a za turizam i ugostiteljstvo, Branka Kralj, Mario Pavić
 11. Financijsko izvješće ZUTŠ za 2020.god.
 12. Financijski plan za 2021. god.
 13. Program rada za naredno razdoblje
 14. Aktualnosti
 15. Razno

Predsjednica ZUTŠ:
mr.sc.Ksenija Beljan

Sjednica predsjedništva i nadzornog odbora ZUTŠ

Sjednica predsjedništva i nadzornog odbora ZUTŠ održat će se u četvrtak 8.7.2021. u Poreču, hotel „Materada“ Plava Laguna, na adresi Materada 35 s početkom u 16 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
 2. Financijsko izvješće za 2020.god.
 3. Financijski plan za god.
 4. Odluka o visini članarine za 2021.god.
 5. Odluka o visini naknade za računovođu ZUTŠ
 6. Odluka o visini naknade za održavanje web stranice
 7. Plan stručnog usavršavanja za 2021.- prijedlozi
 8. Priprema za izbornu skupštinu
 9. Razno

Predsjednica ZUTŠ:
mr.sc.Ksenija Beljan

Sjednica predsjedništva ZUTŠ

Sjednica predsjedništva ZUTŠ održat će se u četvrtak 8.srpnja 2021., a Skupština 9.srpnja 2021. u Poreču, hotel Diamant, poštujući epidemiološke mjere.

Dnevni red i hodogram događanja bit će objavljeni do kraja lipnja.