Sjednica predsjedništva i nadzornog odbora ZUTŠ

Sjednica predsjedništva i nadzornog odbora ZUTŠ održat će se u četvrtak 8.7.2021. u Poreču, hotel „Materada“ Plava Laguna, na adresi Materada 35 s početkom u 16 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
  2. Financijsko izvješće za 2020.god.
  3. Financijski plan za god.
  4. Odluka o visini članarine za 2021.god.
  5. Odluka o visini naknade za računovođu ZUTŠ
  6. Odluka o visini naknade za održavanje web stranice
  7. Plan stručnog usavršavanja za 2021.- prijedlozi
  8. Priprema za izbornu skupštinu
  9. Razno

Predsjednica ZUTŠ:
mr.sc.Ksenija Beljan