Mjesečni arhivi: travanj 2022.

SKUPŠTINA ZAJEDNICE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH ŠKOLA

Redovna skupština ZUTŠ održat će se u četvrtak 28. travnja 2022. u Ugostiteljsko – turističkoj školi Osijek s početkom u 11.30 sati .

Pozivaju se članovi Skupštine da nazoče sjednici za koju se predlaže slijedeći

                                          DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Aktualnosti iz obrazovnog sustava – MZO, ASOO
 3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine ZUTŠ održane 9.7.2021. u Poreču
 4. Izbor radnih tijela:
 5. Radnog predsjedništva (3 člana)
 6. Zapisničara
 7. Dva ovjerovitelja zapisnika
 8. Verifikacijske komisije
 9. Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini
 10. Izvješće Nadzornog odbora za 2021 god.
 11. Izvješće o radu ZUTŠ u proteklom razdoblju – predsjednica, voditelji SMP-a za turizam i ugostiteljstvo, Branka Kralj, Mario Pavić
 12. Financijsko izvješće ZUTŠ za 2021.god.
 13. Financijski plan za 2022. god.
 14. Program rada za naredno razdoblje
 15. Razno