Predsjedništvo zajednice, nadzorni odbor i stegovna komisija

PREDSJEDNIŠTVO ZAJEDNICE

Ime i prezime
(funkcija)
Škola Kontakt podaci
1. mr. sc. Ksenija Beljan
(predsjednica)
Hotelijersko-turistička škola Opatija
Drage Gervaisa 2
5140 Opatija
+385 (51) 27 15 95
ksenija.beljan@skole.hr
2. Ivo Bilić
(dopredsjednik)
Turističko–ugostiteljska škola Split
Antuna Gustava Matoša 60
21000 Split
+385 (21) 38 68 24, 38 66 52
ured@tus-st.hr
3. Andrej Kristek
(dopredsjednik)
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Matije Gubca 61
31000 Osijek
+385 (31) 21 10 95
ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr
4. Mladen Smodlaka
(dopredsjednik)
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb
Mihovila Kombola 2A
10000 Zagreb
+385 (1) 668 69 86, 668 68 66
ured@uciliste-ugostitelljsko-turisticko-zg.skole.hr mladen.smodlaka@gmail.com
5. Tatjana Gulić Pisarević
(članica)
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč
Prvomajska 6
52440 Poreč
+385 (52) 42 92 50, 43 12 22
vesna.baranasic@skole.hr
skola-a.stifanica@pu.t-com.hr
6. Damir Paparić
(člani)
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab
Banjol 11
51280 Rab
+385 (51) 72 41 79
sssrab-ravnatelj@inet.hr
7. Domagoj Bujadinović
(član)
Srednja strukovna škola Vinkovci
Stanka Vraza 1
32100 Vinkovci
+385 (32) 35 46 18
ravnatelj@ss-strukovna-vk.skole.hr
8. Senka Dodig
(članica)
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik
Ante Šupuka b.b.
22000 Šibenik
+385 (22) 33 61 00, 33 62 00
ured@ss-turisticko-ugostiteljska-si.skole.hr
9. Draženka Jurec
(članica)
Srednja škola Zabok
Ivana i Cvijete Huis 2
49210 Zabok
+385 (49) 22 10 18
srednjao@inet.hr
10. Jasminka Kelemen
(članica)
Gospodarska škola Varaždin
Božene Plazzeriano 4
42000 Varaždin
+385 (42) 49 22 72
gospodarska.skola@skole.hr
11. dr.sc. Zdravka Krpina
(članica)
Hotelijersko–turistička škola u Zagrebu
Frankopanska 8
10000 Zagreb
+385 (1) 484 85 43, 484 85 38
zdravka.krpina@skole.hr
12. Antun Perušina
(član)
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Župska 2
20000 Dubrovnik
+385 (20) 64 04 00
ravnatelj@tu-sdu.hr
turisticka-i-ugostiteljska-skola@du.htnet.hr
13. Orhideja Petković
(članica)
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
Kandlerova 48
Pula 52100
+385(52) 21 87 87
tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr
14. Damir Pleša
(član)
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac
Radićeva 8 i 10
47000 Karlovac
+385 (47) 61 21 37
uprava@ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr
15. Sibila Roth
(članica)
Ugostiteljska škola Opatija
Eugena Kumičića 14
p.p.99
Opatija 51410
+385(51)71 85 20
uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

NADZORNI ODBOR

Ime i prezime
(funkcija)

Škola

Kontakt podaci

1. Pavica Biondić – Ivanković
(članica nadzornog odbora)
Strukovna škola Virovitica
Vukovarska cesta 1
33000 Virovitica
+385 (33) 72 29 39
tajnistvo@ss-strukovna-vt.skole.hr
info@ssv.hr
2. Diana Radić Škara
(članica nadzornog odbora)
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar
Antuna Gustava Matoša 40
23000 Zadar
+385 (23) 33 52 95
htus@htus.htnet.hr
diana.radic-skara@skole.hr
3. Dalibor Vukalović
(član nadzornog odbora)
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 10
43000 Bjelovar
+385 (43) 24 47 25
ured@ss-ugostiteljskaiprehrambena-bj.skole.hr

 

STEGOVNA KOMISIJA

Ime i prezime
(funkcija)

Škola

Kontakt podaci

1. Milivoj Gospić Gospodarska škola Buje – Instituto professionale Buje
Školski brijeg 1
52460 Buje
+385 (52) 49 27 71, 77 20 77
milivoj.gospic@skole.hr
skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr
2. Tomislav Gregur Srednja škola Prelog
Čakovečka 1
Prelog 40323
+985 (40) 64 54 00
ured@ss-prelog.skole.hr
ssp@ss-prelog.skole.hr
3. Lidija Mikšić Ekonomsko – turistička škola Karlovac
Kurelčeva 2
Karlovac 47000
+385 (47) 61 45 95
ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr

 

Ime i prezime
(funkcija)
Škola Kontakt podaci
Slavica Barak
(računovođa)
Hotelijersko – turistička škola Opatija
Drage Gervaisa 2
51410 Opatija
+385 (51) 27 15 95
slavica.barak@skole.hr
Đurđica Štanta
(informatička podrška)
Hotelijersko – turistička škola Opatija
Drage Gervaisa 2
51410 Opatija
+385 (51) 27 15 95
durdica.stanta@skole.hr