Cooking class Maistra

Hotelsko poduzeće Maistra iz Rovinja zainteresirano je za suradnju sa školama jer budućnost svog poslovanja vide kroz prizmu škola. Stoga  u dogovoru s direktoricom ljudskih resursa  predložemo edukaciju u školama za škola članice ZUTŠ.

Cooking class Maistra