20.sjednica predsjedništva Zajednice UTŠ RH

Poštovani,

Sazivam 20.sjednicu  predsjedništva Zajednice UTŠ RH koja će se održati u petak, 10. srpnja 2020. u  Opatiji, hotel Paris, Ul.Vladimira Nazora 2 s početkom u 10.00 sati i pozivam članove predsjedništva i nadzornog odbora ZUTŠ RH.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika s prethodne sjednice
  2. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje
  3. Financijski plan za naredno razdoblje
  4. Odluka o visini članarine za 2020.godini
  5. Odluka o visini naknade za računovođu ZUTŠ
  6. Odluka o visini naknade za održavanje Web stranice
  7. Plan stručnog usavršavanja u 2020.godini
  8. Učenički projekti i njihova realizacija
  9. Priprema redovite skupštine
  10. Razno

Predsjednica ZUTŠ:
mr.sc. Ksenija Beljan