Skupština Zajednice ugostiteljsko–turističkih škola RH

Skupština Zajednice ugostiteljsko –turističkih škola Republike Hrvatske održat će se u Bjelovaru, 9. ožujka 2018. s početkom u 12.30 sati u Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar, Poljana, dr. Franje Tuđmana 10.

Pozivam članove Skupštine da nazoče sjednici i predlažem slijedeći

       DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine ZUTŠ RH održane 28.veljače 2017. u Zaboku
 2. Izbor radnih tijela:
 3. radnog predsjedništva (3 člana):
  a) zapisničara
  b) dva ovjerovitelja zapisnika
  c) verifikacijske komisije
 4. Izvješće o radu ZUTŠ u 2017.god., voditelji SMP za turizam i ugostiteljstvo
 5. Financijsko izvješće za 2017.god.
 6. Program rada za 2018.god.
 7. Financijski plan za 2018. god.
 8. Regionalna i državno natjecanje „Gastro“
 9. Diplome izvrsnosti učenicima na državnom natjecanju „Gastro 2018.“
 10. Stručno usavršavanje na Malti
 11. Aktualnosti

Predsjednica ZUTŠ RH:
mr.sc. Ksenija Beljan