Poziv na sjednicu skupštine ZUTŠ

Sukladno čl.18. Statuta Zajednice ugostiteljsko –turističkih škola Republike Hrvatske sazivam redovnu

SKUPŠTINU ZAJEDNICE UGOSTITELJSKO-TURISITČKIH ŠKOLA

koja će se održati u utorak, 28.2.2017. s početkom u 13 sati u Srednjoj školi Zabok, Ivana i Cvijete Huis s početkom u 13 sati

Pozivam članove Skupštine da nazoče sjednici i predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine ZUTŠ RH održane 21.5.2016. u Rijeci
 2. Izbor radnih tijela:
  a) radnog predsjedništva (3 člana)
  b) zapisničara
  c) dva ovjerovitelja zapisnika
  d) verifikacijske komisije
 3. Izvješće o radu ZUTŠ u 2016.god.
 4. Financijsko izvješće za 2016.god.
 5. Program rada za 2017.god.
 6. Financijski plan za 2017. god.
 7. Regionalna i državno natjecanje „Gastro“
 8. Diplome izvrsnosti učenicima na državnom natjecanju „Gastro“
 9. Stručno usavršavanje na Bledu
 10. Aktualnosti

Predsjednica Zajednice UTŠ RH
mr.sc.Ksenija Beljan